Maak kennis met het bestuur

Nog een paar weken, dan barst het feest weer los: De Paardendagen. Voor velen een geweldige week vol met feest en vertier. De voorbereidingen voor deze gezellige dagen zijn nu alweer in volle gang. Maar wie organiseert de Paardendagen? De Paardendagen zijn ooit ontstaan vanuit een wild idee van een groep vrienden, te weten ’t Lytse Slokje. Anno 2019 wordt het evenement georganiseerd door een diverse groep mensen. Graag willen wij u voorstellen aan de bestuursleden van De Paardendagen.

Theo Bosma

Mijn naam is Theo Bosma, 19 jaar, en woonachtig in het prachtige Driezum. In het dagelijkse leven volg ik de opleiding Mechatronica, die ik eind dit schooljaar succesvol hoop af te ronden.
Via via ben ik sinds 2016 actief betrokken bij de Paardendagen. Samen met een groep vrienden proberen we ieder jaar het Boerendag terrein er weer tip top uit te laten zien.
Afgelopen Oktober ben ik gevraagd om binnen het bestuur de functie als Boerendag terrein coördinator op me te nemen. Er zijn nog maar een aantal maanden voorbij, maar gelukkig kan ik zeggen dat ik het naar me zin heb. Een leuke en positieve groep mensen die ieder jaar weer probeert een prachtig evenement op te zetten.
Met het dorp, voor het dorp is één van onze motto’s. Samen bouwen aan dit geweldige evenement. Dit kan als sponsor, vrijwilliger, maar natuurlijk ook als bezoeker. Ik hoop u daarom ook dit jaar weer tegen te komen op de Paardendagen Driezum/Wâlterwâld. Tot juli!

Annie den Hartogh

– Wie ben je?
Annie den Hartogh, Driezum

– Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk bijna 25 jaar bij de gemeente (Dantumadiel, DDFK en nu) Noardeast-Fryslân. Bij het klantkontaktsintrum Sosjaal Domein in Damwâld.

– Wat doe je bij de Paardendagen? En hoe is dat zo gekomen? Hoe lang al?
Notuleren van de vergaderingen, administratie vrijwilligers en op de Boerendag hand- en spandiensten bij de kassa’s. Ons gezin is al jaren bij de paardendagen betrokken als zijnde bouwers, vrijwilligers voor van alles en nog wat en kampeerplaats voor onze vaste gasten/vrienden. Op een later tijdstip ben ik in het bestuur gekomen.

– Waarom moeten mensen er weer bij zijn dit jaar bij de Paardendagen?
Een uniek evenement in het noorden. Speciaal zijn de bouwwerken van de marathon wat elk jaar weer een prestatie op zich is. Het fanatieke van de menners dat je in Driezum/Wâlterswâld MOET hebben gereden. Dit zie je terug in de recordtijden in de hindernissen maar ook in het plezier dat de menners hebben in de route van hindernis naar hindernis.

Ook erg leuk zijn de ontmoetingen langs de route van de toeschouwers onderling: Hé do hjir!
De Boerendag waar het hele gezin een prachtige familiedag kan beleven. Proeven, zien, beleven de hele dag door, voor ieder wat wils. Kinderen blij op een hobbelpaard. Een boer met het zweet op z’n hoofd om zijn koe voor te brengen. De oude trekkers worden weer opgepoetst. Ontspannen bezoekers die heerlijk struinen over de velden.
Ik kan nog wel even doorgaan maar ja draag de paardendagen dan ook een warm hart toe.

Meta Wielstra

Ik ben Meta Wielstra, getrouwd met Romke Wielstra en we hebben samen 7 kinderen.
In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als verzorgende I.G  in Bennemastate in Hardegarijp. Daar werk ik met zwaar dementerende mensen. Ik werk 28 uur in de week. Hiernaast ben ik huisvrouw en pas met veel plezier op de kleinkinderen. Ik zit in  feestcommissie, in de evenementencommissie van de Nije Warf en in de Paardensportcommissie Driezum-Wâlterswâld.

Bij de Paardendagen ben ik coördinator van de vrijwilligers. Ik ben ooit door Lieuwe Annema gevraagd om in de commissie te komen. Eerst dacht ik: ik heb niks met paarden, maar Lieuwe gaf aan dat het om het aansturen vrijwilligers zou gaan. Dit doe ik nu al 11 jaar met heel veel plezier. Het is een passie van mij om de jeugd een plezierige vrijetijdsbesteding te bezorgen, die ook nog eens bindend voor de dorpen is.

Waarom moeten mensen er weer bij zijn dit jaar bij de Paardendagen? Omdat het in mijn ogen het leukste paardensportevenement van heel Nederland is en omdat er op de Boerendag voor jong en oud van alles te doen is, waar iedereen een hele leuke en een ontspannen dag van maken. Iets waar ik enorm trots op ben!

Jorrit van der Galiën

– Wie ben je?
Jorrit van der Galiën

– Wat doe je in het dagelijks leven? 
Planner / uitvoerder bij Gebroeders Kok verhuurder grondverzetmachines en loonbedrijf

– Wat doe je bij de Paardendagen? En hoe is dat zo gekomen? Hoe lang al?
Lid van de bouwcommissie, de commissie welke elke editie met elkaar nieuwe hindernissen ontwerpt, uitwerkt en later met vele andere vrijwilligers realiseert. Afgevaardigde vanuit de bouwcommissie welke overlegd met het hoofdbestuur. Tevens algemeen bestuurslid.

Op mijn 18e begonnen met bouwen aan één van de 11 hindernissen met vrienden en vriendinnen. Na enkele jaren gevraagd vanuit de bouwcommissie om hierbij aan te sluiten. 2019 is voor mij de 12 editie waaraan ik mee help.

– Waarom moeten mensen er weer bij zijn dit jaar bij de Paardendagen? 
Een bezoek aan de Paardendagen belooft een sfeerbeleving van samenhorigheid en gezelligheid binnen de dorpen Driezum-Wâlterswâld.

Op de vrijdag kan worden bewonderd hoe menners met hun groom met veel techniek hun aanspanning door de 11 mooie hindernissen sturen. ’s Avonds kan na de barrelrace met kippenvel op de armen onder het Frysk volkslied de prijsuitreiking aanschouwd worden. Waarna het feest losbarst in de feesttent op het terrein.

De Boerendag biedt een dagvullend programma met allerlei shows en tentoonstellingen, welke een relatie hebben tot het boerenleven. Tussendoor gezellig kletsen met vele bezoekers en genieten van het vermaak van vele mensen. Aan het eind van de middag sluit de Boerendag af met diverse shows welke altijd groot spektakel beloven.

Een uniek feest door Driezum en Wâlterswâld, maar voor iedereen!

Lenet Venekamp

Mijn naam is Lenet Venekamp en ik ben nu ongeveer 20 jaar betrokken als vrijwilliger/bestuurslid bij de Paardendagen.

Toen ik in Wâlterswâld kwam wonen zag ik op enig moment vlaggenmasten in de wei naast ons staan. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Ik ben gaan kijken en werd meteen ‘ingelijfd’ bij de wegbewaking. Daarna deed ik alles wat nodig en leuk was: helpen hindernisbouwen, catering enz. tot ongeveer 12 jaar geleden Lieuwe Annema mij vroeg om als secretaresse in het bestuur te komen. Twee jaar daarna heb ik het voorzitterschap van hem overgenomen.

Op dit moment woon ik in Driezum, samen met Doede en werk ik bij de gemeente Noard-East Fryslân als leidinggevende Dorpen en Wijken. Omdat mijn lijntjes bij de gemeente kort zijn zorg ik voor o.a. de vergunningaanvraag en de contacten met het College van B&W van Dantumadiel.

Dit jaar vindt de 30ste editie van de Paardendagen plaats! Het staat als een huis en klinkt als een klok.

Van een bescheiden wedstrijd/feest is het uitgegroeid tot een evenement van allure dat Dantumadiel op de kaart zet. De organisatie heeft een enorm betrokken team aan vrijwilligers, sponsoren en landeigenaren achter zich staan waar voor ‘bêst genôch’ niet goed genoeg is.

Het programma is breed: er is voor iedereen wat te beleven, ook voor mensen die minder met paarden hebben! Ervaar Driezum-Wâlterswâld op zijn best. Welkom!

Piet en Thea de Jong

Wy binne Pieter en Thea de Jong fan it Eastwald út Driezum.

Pieter wurket as Senior meiwurker op’ e meldkeamer fan de plysje yn Noard- Nederlân. Thea wurket op de Wingerd yn Damwâld as ûnderwiisassistent.

Yn 2005 binne wy frege om as ponghâlder yn it bestjoer fan de Paardendagen sitting te nimmen.  Om’ t Pieter foar syn wurk noch wol ris ûnferwachts fourt moast, binne wy dit avontoer tegearre oangien.

Sa dwaande wie der altyd wol 1 fan ús  beskikber. Doe’t foar de paardendagen fan 2009 de funksje fan dielnimmerskoördinator vakant kaam, binne wy ponkhâlder ôf wurden.

Dit ha wy  ek wer tegearre oppakt. Om’t wy sels ek hynderminsken binne en ek mei dogge oan wedstriiden, ha wy hjir mear mei te krijen.

It earste jier wie dit foar ús in “makje”. 75 oanmeldingen dy ‘t mei dwaan koene. De lêste jierren binne dit wol sa’n 180 oanmeldingen, wêrt 150 fan starte kinne. Net allinnich minsken út ús omkriten, mar sels wol mear as 20 oanspanningen út Belgie en 1 út Amerika.

Dit jier de 30e  Paardendagen. Ek dit jier wurdt it wer in grut spektakel. Alle frijwilligers dogge wer hun uterste bêst om der wer wat moais fan te meitsjen. Dus minsken kom allegear nei de Paardendagen yn Driezum/Wâlterwâld.

Johanna de Bruin – den Hartogh

– Wie ben je?
Johanna den Hartogh

– Wat doe je in het dagelijks leven?
Adviseur bij de Rabobank in Dokkum

– Wat doe je bij de Paardendagen? En hoe is dat zo gekomen? Hoe lang al?
Sponsor werving. Ik ben gevraagd door Ytzen Dijkstra in 2017. Daarna ben ik redelijk snel aangesloten bij de vergaderingen, om zo meer te leren over hoe het evenement georganiseerd wordt. Ik ben opgegroeid in Driesum, dus elk jaar ook met de paardendagen. Toch had ik geen idee wat er achter de schermen altijd gebeurde. Het is daarom extra leuk om nu niet alleen bezoeker te zijn, maar ook om te helpen dit evenement tot een succes te maken!

– Waarom moeten mensen er weer bij zijn dit jaar bij de Paardendagen?
We gaan weer voor een prachtig evenement met voor iedereen iets leuks om te zien of te doen. Het is de 30e keer, dus dit jubileum wil je niet missen!

Elleke de Boer

Ik bin Elleke de Boer. Sûnt 2015 wenje ik hjir yn Driezum, tegearre mei myn man en ús 2 jongens.

De leafde foar de hynders, mei name it Fryske hynder, is thús op’e pleats yn Ferwert mei de papleppel der yn getten. Ik bin fan myn jeugd ôf aardich fanatyk west mei it wedstrydriden ûnder it sadel. Dêrneist bin ik al mear as 15 jier fêste groom fan 4-span menner Bauke Meindertsma. Wy dogge al jierren mei in soad willemei oan de Paardenmarathon yn Driezum en Wâlterswâld.

Yn myn dageliks leven bin ik dosint Hippische Opleiding oan it MBO Terra yn Grins. Ik wurkje dêr 3 dagen yn’e wike.
Begjin 2018 bin ik benadere troch it bestjoer. Sy fregen my oft ik in functie besette woe yn de organisaasje. Hjir hie ik wol earen nei. Ôfrûne jier mocht ik it ferkear oanstjoere en foar it komende jier doch ik dat ek wer. Dêrneist sit ik neist Pieter en Thea de Jong. Pieter en Thea fersoargje de ynskriuwing fan de Paardenmarathon, Ik sil meirinne sadat ik ek dêryn stik yn oernimme kin de kommende jierren. It earste jier is my oant no ta goed befallen. Ik ha no al sin oan de kommende jierren.

It komend jier en de kommende jierren ferwachtsje ik jim allegearre wer te sjen op de Paardendagen, sawol op de freed as op’e sneon. Oant dan!

Durk en Anna

– Wie zijn jullie?
Hallo, wij zijn Durk de Jong en Anna Heidstra.

– Wat doe je in het dagelijks leven?
In het dagelijkse leven werk ik (Durk) als timmerman bij bouwbedrijf Postma. Anna is in het dagelijks leven P&O adviseur bij ministerie van economische Zaken/ Rijksdienst voor ondernemend Nederland(RVO). Daarbij is zij gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied de wondere wereld van mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

– Wat doe je bij de Paardendagen? En hoe is dat zo gekomen? Hoe lang al?
Anna doet bij de Paardendagen vooral de organisatie van de Boerendag. Vanaf het begin van de Paardendagen is zij als vrijwilliger betrokken geweest. Ook heeft Anna meegedaan met de recreatiemarathon, die toen nog op zaterdag georganiseerd werd. In 1998 ben ik (Durk) bij de Paardendagen betrokken geraakt via Anna. Eerst heb ik veel geholpen als vrijwilliger op de dag zelf en daarna ben ik al vrij snel aan de slag gegaan met de organisatie van de Boerendag. In de week van de Paardendagen zorg ik ervoor dat het terrein op de juiste manier wordt ingericht. 

– Waarom moeten mensen er weer bij zijn dit jaar bij de Paardendagen?
Iedereen moet ook dit jaar weer komen omdat dit een bijzonder evenement is en blijft,  waarbij we als gemeenschap gezamenlijk iets neerzetten om er vervolgens heel veel  mensen van te laten genieten. MEI ELKOAR, TROCH ELKOAR EN FOAR ELKOAR!! Dat is wat ons trots maakt om onderdeel te mogen zijn van de paardendagen!

Ytzen Dijkstra

Ik ben Ytzen Dijkstra. Binnenkort verhuis ik van Eastwâld naar de Kolkensloane in Driezum. Ik ben als fiscalist werkzaam bij een landelijk advieskantoor en heb  me gespecialiseerd in agrarische fiscaliteit. Ik werk tevens een dag per week in het dorp bij Loonbedrijf van der Beek waar ik de administratie verzorg, ook houden we nog een aantal schapen waar we net een drukke lammertijd achter de rug hebben. In mijn vrije tijd vervul ik een aantal bestuursfunctie o.a. bij het CDA Dantumadiel en de Paardendagen Driezum-Wâlterswâld.

De Paardendagen zijn niet weg te denken uit Driezum-Wâlterswâld. Tijdens ons jaarlijks evenement is het een gezellig samenkomen van veel dorpsbewoners maar ook oud inwoners van onze dorpen. Daarnaast zijn er veel vriendschappen ontstaan tussen onze beide dorpen en trouwe deelnemers en bezoekers vanuit het Nederland en België. Dit is uniek en samen met de betrokken vrijwilligers en sponsoren dé kracht van onze Paardendagen.

Nadat ik een aantal jaren als bouw- en hindernisvrijwilliger aan de Paardendagen heb bijgedragen heb ik de afgelopen 7 jaren als vrijwilliger met bestuursfunctie Penningmeester enthousiast en met veel plezier meegewerkt aan het organiseren van de Paardendagen. In deze functie ben je betrokken bij alle facetten van evenementorganisatie. De afgelopen edities hebben voor mij persoonlijk veel hoogtepunten maar het organiseren van het Nederlands Kampioenschap samengestelde menwedstrijd en het optreden van de Duitse Hochseiltruppe van de familie Weistheit blijf ik bijzonder vinden en heb ik erg van genoten. Onlangs heb ik besloten te stoppen als Penningmeester en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. De functie is daarom beschikbaar voor een nieuw bestuurslid.

Saakje van der Valk

Myn namme is Saakje van der Valk. Ik bin opgroeid op de Dokkumerloane yn Wâlterswâld. Op dit stuit wenje ik mei Tabe Annema en ús lytse jonge Lúk yn de Falom. Yn it deistich libben bin ik makelaar by Landelijk-wonen.nl en Agri Vastgoed. Hjir soargje ik foar de ferkeap fan wenningen en wenbuorkerijen. Ik bin hast klear mei myn oplieding tot makelaar.

Yn 2016 bin ik frege foar in funksje yn it de organisaasje fan de Paardendagen. Omdat ik yn myn wurk in soad te krijen ha mei de presentaasjes en utstraling fan objecten, like it my leuk om dit troch te setten by de Paardendagen. Ik fersoargje dus de PR en communicatie binnen it bestjoer. Fansels kom ik al fan jongs ôf oan by de Paardendagen. It is foar my gjin simmer west, at ik net by de Paardendagen west bin. Yn de wiken dy’t foarôf geane oan de Paardendagen even in rûntsje by de hindernissen del. De wike foar de Paardendagen sjen hoefolle oanspanningen al in blokje om doche troch it doarp en by de hindernisferkenning sjen hoe smoar drok at it is op’e dyk. Ik fyn it geweldich! Op de dagen self binne der altyd (âld) bekenden. Leuk om wer ris even by te praten. Der is altyd in soad te dwaan en it is ien grut feest. Dat meitsje wy mei ús allen. Ik wit seker dat dat dit jier ek wer slagje sil!

 

Er zijn vele motieven te bedenken voor het doen van vrijwilligerswerk. De één wil graag iets waardevols doen voor de samenleving, een ander doet vrijwilligerswerk voor de ontspanning of om mensen te ontmoeten. Weer een ander doet vrijwilligerswerk om daarvan te leren. Wat het motief ook mag zijn, een feit is dat iedere vrijwilliger een deel van zijn/haar tijd opoffert, terwijl de druk van betaald werk, sociale contacten, opvoeding van de kinderen en hobby’s al een flink beslag legt op de beschikbare tijd. Natuurlijk zijn de bestuursleden niet de enigen die ervoor zorgen dat we elk jaar weer een feest met elkaar kunnen beleven. De Paardendagen staan bekend om de grote inzet van ruim 150 vrijwilligers. Wij kunnen in onze dorpen genoeg motivatie vinden om ieder jaar weer een geweldig evenement neer te zetten. Voor elkaar en met elkaar!

Terug naar het nieuwsoverzicht