Vogelwacht Driezum-Wâlterswâld

De vogelwacht Driesum/Wouterswoude e.o. streeft naar instandhouding en bevordering van de in het wild levende planten en dieren in het algemeen en de vogels in het bijzonder. Tijdens de Boerendag vertellen de vrijwilligers van de vogelwacht u graag over o.a. weidevogelbescherming, nestkastcontroles en wintervoedering.

Terug naar het nieuwsoverzicht