Aanmelden trekkers

Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar tijdens de Boerendag een mooie tentoonstelling van oldtimer tractors. Wegens gebrek aan ruimte hebben we besloten om alleen tractors te accepteren en GEEN auto’s en vrachtauto’s. Mocht u dit jaar (weer) mee willen doen, dan verzoeken wij u het onderstaande formulier in te vullen voor dinsdag 16 juli 2024.

U ontvangt uiterlijk zaterdag 20 juli 2024 bevestiging van deelname + eventuele uitleg.