Rundveekeuring Noord-Friesland

Elk jaar wordt tijdens de Boerendag, op de laatste zaterdag van juli de Veekeuring van Noord-Friesland gehouden. Hier strijden de beste kalveren, pinken en melkkoeien vanuit Noord-Friesland om de kampioenschappen.

De veekeuring is oorspronkelijk ontstaan met als doel de jeugd kennis te laten maken met het vee, de verzorging en vee verbetering. Bij het keuren worden de dieren beoordeeld op de uiterlijke kenmerken die voor een probleemloos en hoog productief koeienleven moeten zorgen en de basis zijn voor het inkomen op de melkveebedrijven in onze regio.

De dieren moeten goed zijn ontwikkeld en voldoende inhoud bezitten om veel ruwvoer te kunnen opnemen en dit omzetten in een hoge melkproductie.

Het dier moet voorzien zijn van sterke, droge benen met harde klauwen. Daarnaast moet het dier voldoende kruisbreedte hebben met enige helling om elk jaar vlot een kalfje op de wereld te kunnen zetten. Bij de melkkoeien wordt ook naar het uier gekeken. Dit moet van voren lang en vast zijn aangehecht, van achteren breed en hoog met een correcte speenplaatsing. Het uier zelf moet fluweel zacht zijn zodat deze na het melken helemaal leeg en weg is. Dit bevorderdt de kwaliteit van de melk. Tevens wordt nog gekeken of het dier niet teveel vlees heeft, maar wel voorzien is van voldoende melktype en het dier moet kracht uitstralen.

Met het beoordelen van de bedrijfscollecties wordt gekeken naar de uniformiteit en welk bedrijf in de regio de beste dieren als groep kan tonen.

Bij de jeugd is, in verschillende leeftijd categorieën tevens nog een prijs te winnen voor wie zijn of haar dier het beste voorbrengt.

Wilt u zelf eens zien en horen hoe dit in zijn werk gaat?
Kom dan tijdens de Boerendag naar het hoofdterrein.

Kijk voor meer informatie op de eigen website van de Stichting Veekeuring Noord-Friesland.

www.veekeuringnoordfriesland.nl